Köyümüzde HES'lerle ilgili yapılan toplantıdan bir görüntü.
                                     

DEREMİZDE YAPILMASI PLANLANAN HİDRO ELEKTRİK SANTRALLER (HES) VE ÇED BAŞVURULARI İLE İLGİLİ 2 TOPLANTI KÖYÜMÜZDE YAPILDI.

    Asım KUTLUATA

    Arılı Deresi üzerinde Çatak mevkiinde Zeki Enerji tarafından 10,3 MW gücünde yapımı düşünülen 1250 kotundan alınan suyun 1,6 km uzunluğundaki tünelle 850 m kotuna düşürülerek elektrik enerjisi üretimi için yapılan Çed (Çevre Etki Değerlendirme) başvurusu kapsamında Halkın Katılımı toplantısı 30/06/2009 günü yaklaşık 500 den fazla yöre insanı ve görevlilerin katıldığı Yaylacılar Köyündeki yapıldı. Toplatıya katılan yöre halkının sizi burada istemiyoruz, satılık deremiz yoktur, dereler özgürdür özgür akacak gibi sloganlarla şiddetle protesto edilmesi nedeniyle, toplantının yapılamadığına dair görevliler tarafından tutulan tutanağın katılımcılara okunması ile sona erdi.

    2. Halıkın Katılımı Toplantısı 21/07/2009 tarihinde STY Enerji’nin 550 m kotundaki Geçit Mevkiinde gerçekleştirmek istediği TURHAN Regülatörü ,derenin yaklaşık 2,3 km tünel (6 m2 galeri) içerisinde ve 1 km si 3,5 m X 2,5 m genişliğindeki kanalla belli eğimde Yaylacılar Köyünün doğusundaki yamaçlardan geçirilerek cebri boru ile 290 m kotunda kurulacak olan santralde 14,3 MW gücünde ve yılda 56 milyon Kw/Saat elektrik enerjisi üretmek için yaptığı ÇED başvurusu kapsamındaki toplantıya yine yöre insanının ve Yaylacılar köyünde yaşayanların geniş katılımı oldu. Köyümüz muhtarı Fevzi Yıldız’ın bu santrali istemiyoruz çünkü bu köyde yaşayan insanların hayatını olumsuz etkiliyecektir şeklindeki yaptığı konuşmadan sonra ilk toplantıdaki sloganlar dile getirilerek yapılan şiddetli protesto nedeniyle yine yetkililerin tuttuğu, toplantı şiddetli protestolar ve muhalefet nedeni ile yapılamamıştır içeriğindeki tutanağın, katılanlara okunmasıyla toplantı sona erdi.

Ana Sayfa