Asım Kutluata

    MADENCİLİK NE ZAMAN KURTULUR.

    - Madencilikle “defineciliği” ayırt ettiğimizde,
    - Ülkemizin madenlerinden elde edilen ürünlerin sanayimizde tüketilmeye başlandığında,
    - Hayali rezervlere göre arama ve işletme raporları hazırlamadığımız ve Sektördeki faaliyetlerin denetim ve kontrolü bilimsel verilere ve mühendislik normlarına uygun gerçekleştirdiğimizde,
    - Madenciliğin bir mühendislik işi olduğunu unutmadığımızda,
    - Yeraltındaki potansiyel rezervlerin günümüzün piyasa satış fiyatları ile çarpılarak bulunan trilyonlarca dolarlık rakamların, hemen ekonomiye kazandırılamayacağını ve cevher üretim miktarının arz-talep dengesine göre belirlendiğini unutmadığımızda,
    - Bazı profesör ve uzmanın, kendi görüşlerinin doğruluğunu kabul ettirmek amacıyla rakamların çarpıtılarak kamuoyuna sunmaktan vazgeçildiğinde,
   - Bor madenciliğinde dünya pazarının 1,2 milyar dolar olduğunu, ham bor ve bor türevlerinin ihracatının yanı sıra bu kaynağı, Ülkemizin sanayisinde kullanmaya başladığımızda,
    - AR-GE’ye gereken önemin verilerek, teknoloji üretecek noktaya geldiğimizde,
    - Madenlerin, Sanayileşmenin lokomotifi olduğu prensibini aklımızdan çıkarmadığımızda,
    - Maden Mühendisliği öğretim ve eğitimine daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunduğumuzda,
    - Mühendislik hesaplarından uzak, ilkel yöntemlerle çalışan maden ocaklarına müsaade edilmediğinde,

    Madenciliğimiz kurtulurken ülkemizin de sorunlarının çözümü doğrultusunda önemli adımlar atılmış olacaktır.

Ana Sayfa