KÖYÜMÜZDE MUHTARLIK SEÇİMLERİ,

    Asım KUTLUATA

    Benim çocukluğumda (50’li yılların ortalarından sonra) köyümüzün muhtarı Mehmet(Tarlan) amca idi. Tabii ki 50’li yılları çok fazla hatırlamıyorum. 27 Mayıs darbesinden sonra, Dedem Ziya (Kutluata) muhtar olarak atanmıştı.

    O yıllarda, köyümüze kadar gelen araba yolu yoktu. Yani en önemli sorun köye araba yolunun getirilmesi doğrultusunda mücadele verilmesi, Gürsü Köyü- Başköy mahallesine kadar gelen yolun devamının sağlanması ve Küçükdere üzerindeki ancak insanların geçebildiği kubbeli taş köprünün arabanın geçebileceği biçime dönüştürülmesi idi.

    Bu yıllarda betonarme bir köprünün yapılması oldukça zordu. Çünkü gerek demir gerekse çimento temini kolay değildi. O günün elverişsiz koşullarında, yöresel imkanlarla, değerli usta Cevat Terzi’ye köprüyü yine kubbeli ama daha düşük yükseklikte, demir kullanmadan yaptırılmasına karar verildi. 1961’de köyümüz insanlarının büyük çabaları ve komşu köylülerinin de desteği ile köprünün yapımına başlanmış ve 1963’de tamamlanmıştır.

   Günümüzde de bu köprü,orijinal haliyle hizmet vermektedir. Emeği geçen herkese teşekkür etmek, sevgi ve saygı ile anmak bizlere düşen görevdir.

   Köprünün yapılmasıyla, köyümüze araba yolunun gelebilmesi için, önemli bir engel aşılmış oldu. Acak yine de yolun yapımı çok kolay değildi. Dozer-kompresör de temin edilemediğinden, köylüler kazma – kürek gibi araç ve gereçlerle yol yapımına başladılar. Rıdvan Amca’nın (İncegümüş) evinin altına kadar bir arabanın gidebileceği genişlikteki yolun yapımı özverili çalışma sonucu gerçekleştirildi. Hocaoğlu Cavit Acar’ın kullandığı kamyon, yeni yapılan yolda zorluklarla ilerliyerek yolun sonuna gelebildiğinde, köyümüz insanları hem heyecanlanmış hem de çok sevinmişti.!

   Bundan sonraki en önemli iş, bu yolun yaklaşık 1 km daha götürülerek, okulun bahçesine kadar ulaştırılması idi.

   1963’de yapılan seçimler sonucu ,köyümüzün muhtarı Osman Nuri Kutluata oldu. O yıllarda Osman Nuri Amca, 30 yaşlarında genç, dinamik, girişken, düşüncelerini iyi savunan,biraz da otoriter yapıda bir delikanlı idi. Yolun ilerletilme çalışmalarına hemen başlandı. Dozer (Dozer operatörü İspirli Ahmet usta) ve kompresör temin edilerek köy halkı yine aktif olarak çalışmalara katkı koyarak, yol, okul bahçesine kadar ulaştırıldı. Daha sonraki yıllarda Amiras mahallesi (1977’de) ve Sırt mahallesi araba yoluna kavuştu ve şu anda bu yol köyümüz insanlarının ciddi katkı ve özverileri ile köye 5 km uzaklıktaki Çamsu’ya kadar götürülmüştür.

   Osman Nuri Kutluata köyümüzde 14 yıl muhtarlık yaptı ve 1977’de yapılan seçimlerde seçimi kaybetti, Yunus Öztürk 1 oy farkla (yanlış hatırlamıyorsam 70/71)köyümüzün muhtarı oldu. Daha sonraki yıllarda köyümüzde yapılan muhtarlık seçimlerinde Necmettin Kutluata (Ahmet Ali) 2 dönem ve Aziz Kutluata muhtar seçilerek görev yapmış, köyümüz ve köyümüz insanlarına hizmet etmiştir.

   30 Mart seçimlerinden önce köyümüzün 2 dönem muhtarlık görevini yürüten Fevzi Yıldız önemli hizmetler gerçekleştirmiştir. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek isterim.

   Bu seçime, Muhtar Fevzi Yıldız, Birkan Kutluata ve Gürhan Kutluata aday olmuştur.

    Seçimlerden önceki zaman diliminde; her seçim arifesinde olduğu gibi; lehte-aleyhte konuşulmuş, tartışılmış, yapılanlar, yapılmayanlar, eksik olanlar, gelecekte yapılacaklar gibi bir çok konu gündeme muhakak gelmiştir ve de tartışılmıştır. Herkes nihai bir değerlendirme yaparak oyunu kullanmıştır. Ve Gürhan Kutluata en fazla oyu alarak önümüzde ki 5 yıl için muhtar seçilmiştir. Kendisine başarılar dilerim.

   Seçim süresince hoş olmayan konular yaşanmış olabilir. Ancak olumsuzlukları geride bırakarak geleceğe bakıp insanımıza ve köyümüze faydalı işler yapmak yönünde,( başta seçilen muhtar olmak üzere,) kucaklayıcı, anlayışlı, hoşgörülü ortamı hazırlamak hepimize düşen görev olmalıdır.

   Başta seçim yarışına giren arkadaşlarımız olmak üzere köyümüz insanlarıının da, hoşgörü, sevgi, saygı ve hizmeti ön plana alan bir anlayışta olacağına inanıyorum- Başarı dileklerimle…….09.04 2014.

Ana Sayfa