27-11-2021 Cumartesi   


 
   

Rize İlinin Fındıklı ilçesinin Yaylacılar köyünde 1950 yılının Temmuz ayında doğmuşum. Temmuz diyorum, çünkü: Doğduğum gün tam olarak bilinmiyor. Anam arife günüydü diyor! İlkokula 1956 yılında köyümüzdeki camide başladım ve bir yıl sonra bugün okul olarak değerlendirilmeyen yeni binamıza taşındık. Daha sonra sırasıyla Fındıklı Orta Okulu , Rize Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun oldum. Liseyi bitirinceye kadar köyümüzde gerçekleştirilen bütün faaliyetlere yaşımın elverdiği ölçüde katıldım. Çocukluğumda köyümüzde hayat mücadelesi zor şartlar altında gerçekleştiğinden,ailenin her ferdinin gücüne göre görev alması zorunlu idi.

Doğu Karadeniz’in güzellikleri; dereler, vadiler, vahşi topografya ve 3500 metreye ulaşan Kaçkar dağları, flora ve faunası, tektonizma sonucu meydana gelen jeolojik yapı, buzul göller yöre insanına yakın zamana kadar çok fazla bir anlam ifade etmemekte idi. Ancak günümüzde bütün bu değerler çok önem kazanmış, gelecekte de kazanmaya devam edecektir.

Bu sitede; geçmişten günümüze köyümüz ve yöremizdeki üretim biçimindeki gelişmeleri ve değişimleri elimizden geldiğince sizlerin de desteğiyle değerlendirmeye ve paylaşmaya çalışacağız. Yaylalar, yaylacılık köyümüz ve yöre insanının hayatında çok önemli yer tutmaktadır. Son 20 seneye kadar hayvancılık önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yayladaki hayatın da kendine has özellikleri, düzeni, kuralları, zorlukları ve güzellikleri vardır. Yaylalarımızı anlatmaya, hatıraları canlandırmaya, yad etmeye çalışacağız.

1960’lardan sonra yöre insanının en önemli geçim kaynağı olan çay tarımı ve sanayiinin sosyal yapı üzerinde yaptığı değişiklikleri değerlendirmeye çalışacağız. Son yıllarda üretilmeye başlanan kivi, yöremizde üretilen ve kendine has özellikleri olan yöre balı ile ilgili yapılan ve yapılması gerekli çalışmaları,bu işle yakından ilgilenen insanların çabalarını ve yöreye özgü bir çok ekonomik faaliyetle ilgili görüş, değerlendirme ve önerileri de sitemize aktarmaya çalışacağız. Ayrıca örf, adet,gelenek ve görenekler anlatılacak, gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olunacaktır.

Otuz yıldan fazla maden mühendisliği yaşamımda yönetim kurulu üyeliğinden başlayarak değerli meslektaşlarımın desteği ve katkıları ile dört dönem de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmeye çalıştığım Maden Mühendisleri Odasında; Madencilik Sektörünün sorunları ve çözüm önerileri doğrultusunda oluşturmaya çalıştığımız politikaların da günümüze yansımaları ve madencilik sektörünün bugünkü durumuna yönelik değerlendirmeleri de bu sitede bulabilirsiniz. Madenciliğin; Osmanlıdan günümüze kadar ki gelişimi ve sanayileşmenin lokomotifi olan bu sektörün neden istenilen düzeyde değerlendirilemediğini, Batı’nın yakaladığı ve gerçekleştirdiği sanayi devrimini Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl atladığını da sizlerle paylaşmaya ve tartışmaya çalışacağız.

Ayrıca bilgisayar ve iletişim alanındaki değişim ve gelişmeleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü 1982 mezunu, yıllardır teoride ve uygulamada çalışan ve bu siteyi geliştiren Asuman Kutluata sizlerle paylaşacak ve değerlendirecektir.

Bütün bunları "çok biliyoruz" gibi bir anlayışla değil birlikte öğrenerek, tartışarak, görüş ve düşüncelerinizi paylaşarak ve sonuçlar çıkararak gerçekleştirmek temel amacımız olacaktır.

Asım Kutluata

   
Sitemizde şu an 2 kişi bulunmaktadır.
Copyright@2011 - Asuman KUTLUATA